RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

Na podstawia art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz w oparciu o treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w Spółce obowiązują zapisy dokumentacji dotyczące ochrony danych osobowych tj.: Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz Procedura alarmowa.
Celem wdrożenia ww. dokumentacji jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych będących w zasobach administratora danych.Opublikował: Jacek Kaczmarek
Publikacja dnia: 24.05.2016
Podpisał: Jacek Kaczmarek
Dokument z dnia: 24.05.2016
Dokument oglądany razy: 454