RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Sprawy są załatwiane osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawami związanymi z:


bieżącym zarządzaniem Wspólnotą Mieszkaniową zajmują się Specjaliści ds. zarządzania nieruchomościami oraz Administratorzy:


Rej. I

tel. 77 404 53 45 wewn. 31 (siedziba Spółki ul. Towarowa 6, parter - pok. 6) oraz

tel. 774045345 wewn. 44 lub 47 (siedziba Spółki ul. Towarowa 6, parter pok. 9)


Rej. II 

tel. 77 404 53 45 wewn. 51 (siedziba Spółki ul. Towarowa 6, parter - pok. 3) oraz

tel. 77 404 53 45 wewn. 36 lub 57 (siedziba Spółki ul. Towarowa 6, parter - pok. 11)


Sprawami związanymi z:
rozliczeniami finansowymi
zajmuje się Wydział Finansowy – tel. 77 404 53 45 tel. 29, 35, 28, 62
oraz
punkt informacyjny (siedziba Spółki ul. Towarowa 6, parter – pok. 4 czynny we wtorki od 8.00 do 12.00 oraz piątki od 12.00 do 15.00).

Sprawami technicznymi:
Gł. Specjalista ds. technicznych (siedziba Spółki ul. Towarowa 6, I piętro pok. 115 tel. 77 404 53 45 wewn. 46),
St. Inspektor ds. sanitarnych (siedziba Spółki ul. Towarowa 6, I piętro pok. 116 tel. 77 404 53 45 wewn. 52), w godzinach pracy Spółki tj. od.7.30 do 15.30.


Książeczki Mieszkaniowe:
Książeczki Mieszkaniowe wydawane są w siedzibie Spółki, pok. 111 – I piętro, codziennie: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.


Sprawami związanymi z awariami:
zajmuje się w dni robocze w godz. 15.30 do 7.30, a w święta i dni wolne od pracy przez całą dobę Pogotowie Mieszkaniowe tel. 77 416 42 58; 77 416 42 59.


Pogotowie Mieszkaniowe obsługuje jedynie te Wspólnoty Mieszkaniowe,
które podpisały umowy na usuwanie awarii w dni robocze po godzinach pracy
i przez całą dobę w święta oraz dni wolne od pracyOpublikował: Jacek Kaczmarek
Publikacja dnia: 18.07.2016
Podpisał: Jacek Kaczmarek
Dokument z dnia: 24.05.2016
Dokument oglądany razy: 804