RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiot działania: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, a ponadto:
1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
4. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
5. Działalność w zakresie architektury;
6.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
8. Pozostałe sprzątanie;
9.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.


Zasięg działania: Miasto Brzeg, obszar RP oraz za granicą

Zasada działania: na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych, pełny rozrachunek gospodarczy.
BTBS Sp. z o.o. w Brzegu działa w oparciu o akty prawne oraz w oparciu o uchwały Organów Nadrzędnych Spółki.Opublikował: Jacek Kaczmarek
Publikacja dnia: 20.01.2021
Podpisał: Jacek Kaczmarek
Dokument z dnia: 24.05.2016
Dokument oglądany razy: 707